ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120