ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก หมู่ที่ 3 ตำบลช้างให้ตก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
 
  ก่อนการแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง ทางต้นสังกัดสามารถตรวจเช็คข้อมูลของคุณได้ กรุณาใช้คำสุภาพในการแสดงความคิดเห็นค่ะ